Moodle a webové editory (Atto vs Tiny)

Někteří uživatelé Moodle jsou při přechodu na vyšší verze Moodle (od 2.7) někde nepříjemně překvapeni změnou nabídky v HTML editoru. Ve verzi Moodle 2.7 přibyl editor Atto. Editor byl vyvinut speciálně pro Moodle pro zvýšení přístupnosti se zaměřením na nové šablony a mobilní zařízení.

 Moodle a vzdělávací rámec 70:20:10

Firemní/celoživotní vzdělávání směřuje ke znalostem a dovednostem získávaných různou cestou. Dle rámce 70:20:10 je cesta uplatnitelných znalostí a dovedností následující:

  • 70% obsahu učení získá zaměstnanec z reálné práce, pracovních zkušeností při řešení úkolů a problémů.
  • 20% znalostí získá z pozorování, z pracovních vzorů a výměnou zkušeností s kolegy.
  • 10% je získáno z formálního vzdělávání. 

Doplňky v Moodle

Doplňky (plugins) jsou kořením Moodle. Někteří považují Moodle za nudný, ale to asi nesledují jak grafický vývoj a možnosti rozšíření funkcionalit. Počet doplňků přesáhl letos hranici 1000.

 Nová verze Moodle 2.9

Dne (11.5.2015) byla uvolněna další verze Moodle s označením 2.9. 

Gamifikace, elearning a Moodle v praxi

Často jsem presentoval o zapojení herních prvků do výuky (gamifikace). V jednom zajímavém projektu jsme připavili rozšíření, které by se vám mohlo líbit.