Moodle 3.1 - Vzdělávání podle kompetencí

Interview s přednášejícím na MoodleMoot.cz

Součástí konference MoodleMoot.cz 2016 budou i příspěvky o nových rysech aktuální verze Moodle 3.1. Zcela zásadní novinkou jsou funkce zajišťující tzv. vzdělávání podle kompetencí. Zeptali jsme se moodlera Bohuše Havla na podrobnosti.

Bohuši, co si máme představit pod vzděláváním podle kompetencí?

Vzdělávání podle kompetencí, v originále Competency Based Education, poskytuje uživatelům rámec, ve kterém si nadefinují kompetence. Kompetence se strukturují jako strom, jehož uzly mohou být propojeny s kurzy v systému Moodle. To je první krok pro vytváření vzdělávacích plánů. Vzdělávací plány mohou sloužit personalistům jako prostředek pro efektivní směřování/plánování rozvoje kompetencí zaměstnanců firmy.

Co si máme představit pod rámcem nebo stromem kompetencí?

V oblasti jazykových dovedností/kompetencí je známý Common European Framework of Reference for Languages neboli Společný evropský referenční rámec. V tomto rámci jsou definovány úrovně znalostí a jejich popis či požadavky na znalosti a dovednosti.

U nás v České republice existuje katalog Národní soustavy kvalifikací jako katalog propojený s katalogem Národní soustavy povolání. Zde lze nalézt příklady a inspiraci pro vytváření rámců kompetencí.

Takže bude stačit převést tyto katalogy do Moodle?

Tak to určitě ne. Jako inspirace lze využít části katalogů, ale jsou věcně rozsáhlé a hlavně neúplné. Ale pro první příklady jsem se zde inspiroval.

Vraťme se tedy k Moodle, jaké jsou další kroky pro využití vzdělávacích plánů?

Z kompetencí se v dalším kroku připraví šablony vzdělávacích plánů. Vzdělávací plány se pro jednotlivé profese/pracovní pozice liší, proto se do šablony zahrnou požadované kompetence a jejich úrovně. Šablona se přiřadí skupině uživatelů například skladníkům, nebo individuálně jednotlivým uživatelům. Tak vzniknou individuální vzdělávací plány.

Vzdělávací plány lze dále využít pro zajištění vzdělávání, které je specifické dle jednotlivých pracovních pozic. Představme si pracovní pozici, například vedoucí úseku výroby, která má interními předpisy stanoveny potřebné kompetence-znalosti/schopnosti, které musí daný zaměstnanec pro tuto pozici mít. Tyto kompetence je potřeba nejen udržovat, ale i dále rozvíjet prostřednictvím vzdělávání.

V Moodle je proto vzdělávání pro jednotlivé pozice nastaveno tak, aby témata vzdělávání/kurzy byly v souladu se zaměřením požadovaných kompetencí pro danou pozici. Vzdělávací plán vedoucího úseku výroby tak zahrnuje tematické kurzy z oblasti výroby, kterou se zabývá, a nikoli např. z oblasti marketingu, kterým se nezabývá. Díky tomu je vzdělávání více efektivní.

Plnění plánu tedy znamená absolvovat a splnit přiřazené kurzy?

Samozřejmě je to jedna z cest, ale lidé mohou přijít do firmy s prokazatelnou znalostí/kompetencí, třeba s certifikátem o složení mezinárodní jazykové zkoušky v požadované úrovni. Pak je pochopitelně nesmysl trvat na kurzu v Moodle a je možné nechat uživatele, aby prokázal své kompetence z předchozího studia a správce kompetencí uživateli požadovanou úroveň kompetence v Moodle potvrdil.

Mluvíš o firmách, ale co školy?

Určitě se tato oblast dá využít i ve školách, nakonec inspirace pro Moodle vzešla i z australské obdoby naší RVP a ŠVP. Je to však zásadní vlastnost, která může přiblížit Moodle firmám zabývající se rozvojem svých zaměstnanců podle kompetencí.

Jak bys na závěr stručně zhodnotil možnost zavedení vzdělávání dle kompetencí do Moodle 3.1?

Určitě je to inspirující vlastnost Moodle, pro kterou se našly již nové doplňky. Například pomocí jednoho se mi podařilo stáhnout z NSP excelovskou tabulku, kterou jsem lehce modifikoval a naimportovat do kompetenčního rámce. To mne dost povzbudilo. Další možnosti vzdělávání dle kompetencí v Moodle 3.1 budeme postupně objevovat při zavádění do praxe.

S konceptem využití kompetenci v Moodle seznámím zájemce na konferenci Moodlemoot.cz 2016.

Co tě mezi dosavadními příspěvky konference zaujalo?

Přiznám se, že mne vždy bavilo grafické vyjádřování, zpracování dat, proto určitě nevynechám příspěvek Braňo Frka z Košic. Oceňuji i zaujetí Mirka Fialy v oblasti e-learnigu, proto se těším na výzkum o ideálním e-learningovém kurzu. David Mudrák posunul Moodle v oblasti jazyků a nyní i pluginů/doplňků do skutečně excelentního stavu. Jeho příspěvek o budování úložiště pluginů bude jistě zajímavý.
Nakonec všichni aktivní účastnící zasluhují ocenění za sdílení znalostí s komunitou Moodle.
Pozn. příspěvky naleznete na webu konference (stačí přístup pro hosty).

Díky za rozhovor.

Ptal se Michal Bajer

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit