Analýza vzdělávacích potřeb

procesJako Moodle partner a integrátor má společnost PragoData Consulting dlouholeté zkušenosti s analýzou procesů zákazníka. Analýza vzdělávacích potřeb je specifickou formou procesní analýzy a pokrývá potřeby společnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů včetně řízení vzdělávání.
Již uskutečněné komplexní projekty z oblasti e-learningu nám dávají dostatečné množství zkušeností pro to, abychom byli přesně schopni definovat skutečné požadavky zákazníka a nabídnout adekvátní řešení vedoucí k naplnění těchto požadavků. Nevěříme, že existuje jedno prefabrikované řešení – požadavky každé organizace jsou různorodé, a to i přes řadu společných a příbuzných prvků. Cílem Moodle partnerů je nabídnout zákazníkům řešení, které je pro ně opravdovým přínosem – a základem je vždy kvalitně a odpovědně provedená analýza vzdělávacích potřeb.
V návaznosti na analýzu vzdělávacích potřeb lze sestavit individuální koncepci zavádění e-learningu jak v oblasti tvorby nebo nákupu kurzů, tak při návrhu systémové podpory vzdělávání.