Implementace

Váš Moodle dokážeme připravit tak, aby odpovídal potřebám a grafickému stylu organizace. 

Příkladem mohou být naše realizované zakázky:

sa

ntk

nature

 fsc2