Integrace

Žádný systém neexistuje v informační architektuře organizace osamoceně. Jinak tomu není ani v případě systémů řízení vzdělávání. Na základě podrobné analýzy jsme připraveni integrovat Moodle s vašimi dalšími systémy, zejména pak s HR systémy, účetnictvím a intranetovými portály. Velmi často Moodle integrujeme se studijními systémy, jako je IS/STAG, Moggis, Edison či Bakaláři.

Máme také řadu zkušeností s integrací Moodle do bezpečnostních systémů, včetně bankovního prostředí a autentizačních/autorizačních modulů. Znalosti Moodle partnera a jeho možnosti komunikace přímo s interními vývojáři Moodle jsou základem úspěšné realizace náročných projektů, které vyžadují vysokou míru integrace a zabezpečení. 

 stag