Školicí pomůcky

Ne vždy je e-learning ideální formou vzdělávání, zejména pak v případě požadavku využít výhod prezenčního studia. To ovšem neznamená, že by e-learningové principy musely zůstávat za těchto situací zcela opominuty. Takřka vždy je možné využít elektronickou podporu výuky v podobě prezentace (například jako pomůcka školitele), instruktáží pro širokou veřejnost či zprostředkování materiálů pro samostudium. Na rozdíl od pokročilých e-learningových služeb není v případě elektronické podpory přítomna zpětná vazba od LMS k vyučovanému.