Co je Moodle? 

Podle jedné z definic e-learningu, která zní „E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie" si někteří zjednodušeně myslí, že k učení stačí pověsit PDF dokument na internet. Tento (bohužel častý) přístup zapomíná na první část definice, pomíjí vzdělávání jako proces.
Systém Moodle je naopak důsledně zaměřen na vzdělávací proces.

Jeho motivem je: Systém pro učitele od učitele. V současnosti Moodle používá na světě přes 1,2 milionu učitelů, kteří přináší do systému své nápady, myšlenky, požadavky i reálná vylepšení. Mnozí učitelé jsou spolutvůrci Moodle. Důležité je, že uživatelé tvoří soudržnou komunitu, která je ochotna pomoci ostatním.

Moodle vznikl na podporu sociálně konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. To je hlavním důvodem velké oblíbenosti Moodle v prostředí škol, zejména univerzit. Tam se vhodně uplatňují principy komunikace a spolupráce.
Jsou známa úspěšná nasazení Moodle ve společnostech při vzdělávání zaměstnanců i v projektech celoživotního vzdělávání profesních skupin nebo v zájmovém vzdělávání.

Základní funkce Moodle

  • Správa uživatelů
  • Správa rolí (student, učitel, manažer, správce)
  • Správa kurzů
  • Katalog kurzů a výukových objektů
  • Testování studentů a zpětná vazba
  • Správa přístupových práv
  • Autorské nástroje pro tvorbu kurzů
  • Úložiště výukového obsahu
  • Vydávání a ověřování odznaků (Badges)
  • Správa webu

Kurzy, které jsou základní jednotkou Moodle, umí integrovat i další nástroje jako jsou aplety, widgety a další cloudové nástroje.
Moodle má širokou jazykovou podporu (přes 80 jazyků) a byl také portován na mobilní zařízení. To vše spolu s širokou základnou vývojářů vytváří produkt, který je celosvětově rozšířen a oblíben.

Síla Moodle je současně ve službách, které poskytují Moodle partneři, tedy naše společnost, která dodává služby již mnoho let.

Pro více informací pokračujte v hlavní boční nabídce, kterou najdete vlevo.