Základní nasazení

LMS Moodle je webová platforma, která je vhodná pro nasazení ve všech typech organizací – od malých firem přes neziskové organizace, orgány státní správy a samosprávy či školy všech stupňů až po opravdu velké korporace. Systém LMS Moodle je tedy velmi širokou platformou nabízející mnoho funkcí pro různorodé cílové skupiny.

Díky své přizpůsobitelnosti je možné upravit LMS Moodle tak, že plně odpovídá konkrétním požadavkům a v organizaci nastaveným vzdělávacím procesům. LMS Moodle může zákazník provozovat ve více režimech,a to jak na své vlastní infrastruktuře, tak i na infrastruktuře třetí strany – mj. i naší. V případě zájmu poskytujeme LMS Moodle také v režimu SaaS (specializovaný hosting, kde se zákazník vůbec o nic nestará – vyjma činností souvisejících se vzděláváním).