Sledování kvality a evaluace v LMS Moodle

V měsíci květnu se ve Špindlerově Mlýně konala Hlavní konference EUNIS 2017 s podtitulem
"Dopad zavedení novely VŠ zákona do IS vysokých škol"
.

V rámci naší účasti jsme prezentovali příspěvek věnovaný možnostem LMS Moodle v oblasti sledování kvality, evaluace a zpracování dat a výhodám integrace LMS Moodle se systémem studijní agendy.