Proč s Moodle partnerem?

Díky dlouholetým zkušenostem s e-learningem a se systémem Moodle jsme se v létě roku 2009 stali prvním oficiálním certifikovaným partnerem Moodle Pty pro Českou republiku, v rámci které tak můžeme nabízet Moodle služby.
Cílem partnerství společnosti PragoData Consulting a Moodle Pty je umožnit vám kvalitní a efektivní využití LMS Moodle pro řešení všech vašich potřeb spojených s elektronickým vzděláváním. Žádný problém není pro nás neřešitelný, naše zkušenosti a výhody spolupráce s vývojáři Moodle nám i vám dávají dostatečnou jistotu vyřešení vašich specifických požadavků.
Moodle je bezesporu velmi kvalitní a intuitivně ovladatelný systém pro řízení vzdělávání a e-learning. Požadavky jednotlivých uživatelů na schopnosti Moodle se ovšem liší – přesně podle odlišných přístupů k procesu vzdělávání.
Bez ohledu na složitost požadovaného se snadno může stát, že si daná organizace nemusí s nějakým zákoutím implementace, customizace či provozu Moodle poradit. A tento okamžik je jedním z momentů, kdy vám můžeme díky oficiálnímu partnerství s Moodle Pty nejen adekvátně, ale především kvalitně a rychle pomoci.
Nespornou výhodou tohoto partnerství je možnost komunikace přímo s klíčovými vývojáři Moodle a ostatními partnery, přístup k interním informacím v podobě znalostních bází a v neposlední řadě také možnost do jisté míry ovlivnit směr vývoje a odstraňování případných nedostatků. Významnou výhodou je i možnost spolupracovat s dalšími partnery z jiných států.
Partnerství je pro nás samozřejmě také velkým závazkem, v rámci kterého se snažíme o maximální možnou kvalitu námi poskytovaných Moodle služeb.
Uvědomujeme si, že nemusíme sami stačit na vše – proto se v případě velmi rozsáhlých projektů nebráníme specializované spolupráci s třetími stranami. Díky tomu můžeme zákazníkům splnit i ty nejspecifičtější požadavky. Partnerství tedy chápeme jako možnost nabídnout našim zákazníkům také něco, co bychom sami nemuseli zvládnout. Za velmi důležité považujeme partnerství zejména u integračních projektů, kdy je cílem propojit Moodle s uzavřenými systémy.
Stejně tak jako potřebujeme v některých situacích partnery my, mohou naši pomoc vyžadovat společnosti věnující se jiným oblastem – naše partnerské možnosti jsou tedy oboustranné.

 Pro více informací pokračujte v hlavní boční nabídce, kterou najdete vlevo.