Akademická sféra

stagObdobně jako ve školství nižších stupňů je LMS Moodle ideálním nástrojem i pro vysokoškolské vzdělávání. Ceněná je zejména možnost přizpůsobení individuálním požadavkům, podpora studijních plánů, propojení se studijními systémy a orientace na výuku podle semestrů.


Vybrané vysoké školy LMS Moodle používají také jako podporu pro přijímací řízení a certifikované testování. Navíc mají školy k dispozici v rámci LMS Moodle také komunitní a aktivizační nástroje, které jsou dobře uplatňovány v podpoře výuky.
Vysoké školy si LMS Moodle oblíbily i z důvodu snadné personalizace podle jednotlivých fakult, kateder a dalších odborných pracovišť. Vzhled LMS Moodle tak může individuálně zohlednit požadavky menších organizačních struktur, než je celá vysoká škola.

Obrzek1