Moodle pro firmy a organizace

LSM Moodle je ideálním nástroje i pro firemní vzdělávání, zejména pak díky širokým možnostem přizpůsobení a provázání s dalšími prvky podnikové informační architektury. Stejně tak je Moodle vhodný pro organizace všech typů, například včetně ministerstev a krajských úřadů. Podpora vzdělávání může plně odpovídat definovaným firemním procesům, a to včetně zohlednění různých způsobů autentizace, vykazování, notifikací či podpory karierního růstu.

Snadná modularita a modifikovatelnost je přínosem pro realizaci specifických požadavků firemních zákazníků:

  • Bezpečný způsob autentizace
  • Přehled o průběhu a výsledcích studia
  • Dostupnost vlastních kurzů
  • Možnost uplatnit v tvorbě kurzů další nástroje (Rapid Learning)
  • Nasazení hotových kurzů
  • Korporátní grafika případně rozšířená o požadavek na použití tabletů
  • Lokalizace produktu pro globální společnosti
  • Možnost vzdělávání zákazníků

Naše realizace každé implementace je spojena s analýzou požadavků a jejich promítnutí do nastavení a rozšíření Moodle. Z pozice Moodle partnera přistupujeme ke každému projektu individuálně s cílem splnit maximum z požadavků konkrétního zákazníka. Firemní vzdělávání je velmi často spojené s historickými zvyklostmi jednotlivých společností a individuální přístup je proto naprosto nezbytný.


O vhodnosti LMS Moodle pro firemní prostředí svědčí například implementace v Hypoteční bance, Agentuře ochrany přírody či skupině Oriflame.

nature