Pro koho Moodle

LMS Moodle je vhodným e-learningovým nástrojem pro organizace všech typů. Pro Moodle je typické, že plně podporuje nejdůležitější standardy, nemá žádná licenční omezení na počet uživatelů či kurzů, podporuje přes 80 jazykových mutací nebo také autoidentifikační testování. Samozřejmá je i plaformová nezávislost, a to jak z pohledu operačního systému, tak i databázové platformy. Moodle lze využít také jako systém pro banku úloh a dokumentů.

Moodle je moderní nástroj, který pracuje na všech platformách, je portován na tablety a mobilní zařízení. Dokáže spolupracovat se sociálními sítěmi a podporuje herní motivační prvky (gamifikaci). 

len vboru konference MoodleMoot.cz 2014

Pro více informací pokračujte v hlavní boční nabídce, kterou najdete vlevo.