Školy

Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě sociálně konstruktivistického přístupu k vzdělávání.

Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku); tato informace může být zajímavá především pro programátory a teoretické pedagogy. Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost. V tomto smyslu se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodlu, tak k přístupu studenta či učitele k výuce v on-line kurzech.

(Citováno z http://moodle.org/)

Tyto vlastnosti dělají z Moodle velmi populární nástroj pro školy všech stupňů. Komunitní a aktivizační nástroje Moodle jsou dobře uplatňovány v podpoře výuky. V rámci výuky oceňují žáci a studenti zejména přehlednost a hravé prvky, například včetně testování formou drag and drop prvků.

Z pozice Moodle partnera vám pomůžeme jak s těmi nejjednodušími, tak i velmi komplexními oblastmi využití LMS Moodle. Bohaté zkušenosti máme i s integrací Moodle se studijními systémy.