Vzdělávací instituce

LMS Moodle lze využít i jako nástroj pro podporu školících aktivit v rámci vzdělávacích institucí. Moodle může sloužit jak v roli systému zpřístupňujícího distanční či kombinované komerční vzdělávací služby (například s podporou prodeje či vystavování certifikátů), ale také jako systém s doplňkovými oporami klasických prezenčních kurzů.

Ukázka ověření platnosti osvědčení pomocí QR kódu.

osv